HÖKENÅS | Pilgrimscentrum i Skara stift (sv)

HÖKENÅS

HÖKENÅS

Outdoor

Description

Domkyrkan är själva symbolen för Skara. Den första kända domkyrkan invigdes omkring 1150.