Blåsutkyrkan | Svenska Kyrkan Vänersborg och Väne-Ryr

Blåsutkyrkan

Blåsutkyrkan

Miscellaneous

Description

Kyrkan invigdes i advent 1974 av biskop Helge Brattgård. Den byggdes med hjälp av gåvor från flitiga syförenings medlemmar. De har också skänkt kyrksilvret och många av kyrkans inventarier.

I backen upp till kyrkan står klockstapeln. Klockorna, som symboliserar apostlarna, kallar till bön och gudstjänst.

Överst på klockstapeln, sitter kyrktuppen, som manar till trohet och andlig vaksamhet genom att påminna om tuppens galande vid Petri förnekelse. 

Blåsutkyrkan
Öxneredsvägen 40
462 61  VÄNERSBORG

Previous events