Edshultshall, Barrevik | Kite, Våg- och Vindsurf

Edshultshall, Barrevik

Edshultshall, Barrevik

Sports

Description

Gammal spot, bra vågor som driver in från skagerak genom kråksundsgap