Fiskebäcksvik, Sjöbol | Kite, Våg- och Vindsurf

Fiskebäcksvik, Sjöbol

Fiskebäcksvik, Sjöbol

Sports

Description

Vind: Fiskebäcksvik gör sig bäst i vindar mellan SW-NW. Det fungerar även på NO, men blir då väldigt byig.

Vågor: Då Fiskebäcksvik ligger helt öppet för västanhavet blir det kraftig dyning. Vid vindar över 15 m/s kan vågorna bli runt 3-4 meter of ofta bryter de också på toppen.

Klubbstuga, Kiosk och material container: I Fiskebäcksvik vi har vår klubbstuga och det är oftast där vi surfar. På sommaren driver vi kioskverksamhet. Det finns även möjlighet att förvara sitt materiel i vår 40-fots container.

Färdväg Från färjan: Kör norr över mot Brastad. Efter 3 km svänger Ni vänster mot Scan-raff och Fiskebäcksvik. Följ sedan skyltar mot Fiskebäcksvik.

Info: Vi surfar i Brofjorden som är inloppet för oljetankers mot Scanraff. Detta innebär att farleden är kraftigt trafikerad och de stora tankbåtarna kommer mycket snabbt. Om du är nybörjare och inte behärskar vattenstarten fullt ut gör du bäst i att hålla dig innanför den gröna pricken. När Ni går i vattnet håll er till den vänstra stranden och stör inte de badande. Visa hänsyn och respekt. Det är vi som medlemmar av BFC som har hand om stranden och städningen. Skräpa därför inte ner, utan hjälp istället till att plocka upp och hålla i ordning.

http://bfcsurf.se/?page_id=73