IFK valla, fotbollsplan, Tjörn | IFK valla

IFK valla, fotbollsplan, Tjörn

IFK valla, fotbollsplan, Tjörn

Sports

Description

IFK Valla

IFK Valla har mer än 500 medlemmar, en av de största föreningarna på Tjörn.
IFK Valla skall erbjuda en fotbollsverksamhet som upplevs som rolig, såväl för spelare, ledare som förälder och andra intresserade.
IFK Valla skall skapa glädje och förutsättning för en bra inlärning, fin laganda och intresse för egen träning.
IFK Valla skall verka för rent spel. I detta ligger att följa vissa regler, visa respekt för funktionärer, motspelare och ledare.

Previous events