Konsthallen Trollhättan

Konsthallen Trollhättan

Konsthallen Trollhättan

Fairs & exhibitions

Description

KONSTEN OCH KONSTHALLENS ROLL
Konsten är det område där människorna utforskar och gestaltar livet, naturen och samhället och dess outtalade, outgrundliga och obenämnbara sidor.

Konsthallens verksamhet är i grunden en form av folkbildning och pedagogisk verksamhet.
Konsthallen riktar sig till alla människor oavsett ålder, kön, ras eller religion.

VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING 
Att genom konsten vidga synfältet, vidga begreppsvärlden och världsbilden för alla (konstnärer, besökare, personal) så att vi därigenom bättre skall förstå oss själva, livet, samhället och den snabbt förändrade omvärlden.
Att stimulera och värna varje människas kreativa, skapande och gestaltande förmåga.

Personalens uppgift är att vara lyssnare och samtalare i de möten och de samtal som uppstår i förhållande till Konsthallens verksamhet.
Denna formulerade målsättning innebär att Konsthallens verksamhet går långt utöver den traditionella konstsynen och vidgar sig till att handla om livet och hur man kan gestalta de stora livsfrågorna och det som man inte kan formulera i ord.

Det innebär att konsthallen därigenom är en resurs för hela befolkningen och hela samhället.
Konsthallen Trollhättan
Nohabgatan 11 B
461 53 Trollhättan
Tel: 0520 496453
Mobil: 0703 205147
Epost: peter.hagser@trollhattan.se

Hemsida: 
www.periferi.nu

Previous events