Missionskyrkan i Vänersborg

Missionskyrkan i Vänersborg

Missionskyrkan i Vänersborg

Miscellaneous

Description

Vänersborgs missionsförsamling tillhör det nybildade samfundet Equmeniakyrkan (före detta Gemensam Framtid) som bildats av Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Baptistsamfundet.

Previous events