Smittska udden, Näset, Göteborg | Göteborgs Badplatser

Smittska udden, Näset, Göteborg

Smittska udden, Näset, Göteborg

Outdoor

Description

SMITHSKA UDDEN
Den sydligaste spetsen på Näset sydväst om Göteborg

Smithska udden, även kallas ”Smitten” är en populär badplats för hela familjen, här finns gräsytor, bryggor och klippor att hoppa i vattnet från. För barnen finns även lekplats.

Med kollektivtrafiken reser du cirka 40 minuter till hållplatsen Näsbovägen. Därifrån promenerar du 20 minuter ut till udden. Naturisterna håller till på "Smittens" sydvästra del.

Hållplats: Näsbovägen