Stora Biografen i Vänersborg

Stora Biografen i Vänersborg

Stora Biografen i Vänersborg

Entertainment

Description

Stora Biografen i Vänersborg hör till landets äldsta biografer som fortfarande används för filmvisning

Arbetareförenings Hus.
Extriören är oförändrad, men interiören moderniserad. Stora salen var under många år stadens egentliga samlingslokal för föreläsningar och andra offentliga möten (”vårat föreläsningsinstitut" i Fridas bok). Vänersborgs första biograf inreddes här 1906, samma år som Birger Sjöberg flyttade till Stockholm. I Fridas bok gör Frida och hennes vän ett besök på biografen i Lilla Paris, där de ser den Amerikanska storfilmen ”Havrekungens arv”. ”Biografens bländande ström av bilder” kan alltså med viss rätt associeras till Vänersborg. Viktigare är att arbetareförening 1883 någonstans i staden hade öppnat en läsesal och 1885 ett lånebibliotek. Stadens lånebibliotek flyttade sin verksamhet till detta hus vid sekeskiftet. Först 1910 skapades ett folkbibliotek, som fram till 1916 fick utnyttja arbetareförening lilla sal.

Biografen ligger på Residensgatan 5

Previous events