Torp Köpcentrum

Torp Köpcentrum

Torp Köpcentrum

Trade

Description

Det störta shoppingcentret i Bohuslän

Torp Köpcentrum byggdes från början som ett utomhuscentrum med dagligvaruhandel i var ände med en mellanliggande fackhandelsdel. Inspirationen till bygget hämtades från San Diego i USA. Konsumentens önskemål om fler butiker och att handla väderskyddat ledde till en större om- och utbyggnad som stod färdig våren 1998. I maj 2000 invigdes den nya Uddevallabron vilket innebar att alla boende söder om Uddevalla fick 15 minuter kortare restid till Torp Köpcentrum. Samma vår invigdes även västra Torp, ett kompletterande fackhandelshus med cirka 20 nya butiker inom hem och fritid.

Torp Köpcentrum har stärkt sin ställning som ett av Sveriges största och mest framgångsrika köpcentrum. För att ytterligare utvecklas har ett projekt påbörjats som syftar till att bygga till och förnya och därmed rusta upp Torp Köpcentrum för många år framöver.

Torps ställning som ett av Sveriges starkaste handelsområde förstärktes än mer när IKEA under hösten 2013 öppnade ett nytt möbelvarhus, samtidigt som ytterligare stora volymer detaljhandel och dagligvaruhandel etablerade sig i området.

Previous events