Trollhättans Flygklubb

Trollhättans Flygklubb

Trollhättans Flygklubb

Hobby

Description

Trollhättans Flygklubb

Klubben bildades i mitten av 1980 talet men har anor som stra?cker sig sa? la?ngt tillbaka som till 1930 talet. Klubben har ca 50 medlemmar och flygplansparken besta?r av en DIAMOND DA20 med Garmin 500. 
Verksamheten bedrivs vid Trollhättan/Vänersborgs Flygplats da?r klubblokal och hangar finns.
Klubben bedriver Flygskola med målsättningen att erbjuda så många som många som möjligt att ta ett eget PPL-certifikat. Detta på ett så kostnadseffektivt sätt som är möjligt.

Börja med en prova på lektion - 1900 kr - kontakta oss så berättar vi mer!

Ring vår skolchef Tommy Söderqvist på 073-312 36 81 alternativt Lars Berg, informationsansvarig, på 
076-390 92 54 så vi får berätta om hur det är att börja 
flyga.

Söndagar mellan kl 10:00 - ca 14:00 - Fika på Trollhättans Flygklubb
Söndagar från 15:e augusti fram till slutet november så har vi ambitioner om att vi har bemannat vår klubblokal. Det betyder att möjlighet till fika/våfflor mot självkostnadspris samt att prata flygning är möjligt för både piloter och de som är nyfikna!

Välkomna!

Previous events