Ungdomshuset

Ungdomshuset

Ungdomshuset

Hobby

Description

På Ungdomshuset finns en fritidsgård i Vänersborgs kommuns regi. Den vänder sig till alla Vänersborgs ungdomar. Här har du möjlighet att i en drogfri miljö vara med och själv skapa roliga och meningsfulla fritidsaktiviteter.

Det finns café, datorer, bordtennis, dans- och idrottsaktiviteter, möjlighet att både lyssna och spela musik och mycket annat. I huset finns även ett gym där du som är över 15 år kan träna. På eftermiddagarna kan du också kunna få läxhjälp när du behöver.

Fritidsledarna på Ungdomshuset finns som ett stöd om du exempelvis behöver någon att prata med eller vill ha hjälp att fixa någon rolig aktivitet. Det är du, tillsammans med alla andra ungdomar i huset, som utformar verksamheten.

Givetvis bygger den drogfria verksamheten på hänsyn till allas lika värde och respekt för varandras kulturer.

Previous events