Vänersborgs Kommun

Vänersborgs Kommun

Vänersborgs Kommun

Miscellaneous

Description

Vänersborgs kommun styrs av folkvalda representanter, kommunpolitiker, som i allmänna val vart fjärde år får förtroendet att företräda kommuninvånarnas intressen. Förenklat kan man säga att kommunen har en politisk nivå, där de folkvalda fattar beslut i alla större frågor. På en förvaltande nivå arbetar tjänstemän för att göra verklighet av de politiska besluten.

Kommunstyrelsen och nämnderna har förvaltningar med kommunanställda. Vänersborgs kommun har cirka 2 900 anställda. I Vänersborgs kommun finns även kommunala bolag.