Aftonvandring i Gunnebo - 26 May 2015 | Botanhuset, Göteborg | Botanis

Aftonvandring i Gunnebo

Aftonvandring i Gunnebo

Outdoor

Botanhuset, Göteborg

Botanhuset, Göteborg

Short description

Aftonvandring i Gunnebo under ledning av Marie Hurtig. Parken omkring slottet är en mycket vacker miljö och hyser därtill en rik flora med bl.a. lundstjärnblomma och gullpudra samt bland gräsfröinkomlingarna vitfryle, parkgröe och den fagra vitrapun­keln. Ca 3 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botanhuset kl. 17:30 och på parkeringen vid Stensjön kl. 18:00. Anmälan senast 25 maj.

Description

Aftonvandring i  Gunnebo  under ledning av  Marie Hurtig . Parken omkring slottet är en mycket vacker miljö och hyser därtill en rik flora med bl.a. lundstjärnblomma och gullpudra samt bland gräsfröinkomlingarna vitfryle, parkgröe och den fagra vitrapun­keln. Ca 3 km vandring i lätt terräng. Samling vid Botanhuset kl. 17:30 och på parkeringen vid Stensjön kl. 18:00. Anmälan senast 25 maj.

Nearby locations