Besök oss på Nordens Ark - 08 Jun 2015 | Nordens Ark

Besök oss på Nordens Ark

Besök oss på Nordens Ark

Outdoor

Nordens Ark

Nordens Ark

Short description

Nordens Ark är uppdelat i tre sektioner, den Vilda parken, vår Lantgård och vår Ekopark. Att gå i Ekoparken är gratis, men de andra två behöver du lösa inträde för att komma in.

Description

Nordens Ark är uppdelat i tre sektioner, den Vilda parken, vår Lantgård och vår Ekopark. Att gå i Ekoparken är gratis, men de andra två behöver du lösa inträde för att komma in.

I den Vilda parken hittar du våra vilda djur, såsom amurtiger, snöleopard, pallaskatt, järvar, lodjur, varg och ren. Här finns också Våtmarken med våra fåglar och Våtmarkshus med våra amfibier. Genom den Vilda parken sträcker sig en tre kilometer lång promenadsslinga. Det finns möjlighet att korta av sträckan genom att välja att gå på vår Catwalk, sväng av vid Pallaskatt och gå på den nybyggda bryggan som går 12 meter ovan marken förbi persisk leopard till snöleopard.

En gångtunnel binder samman Vilda parken med Lantgården. I vår Lantgård finner du våra nordiska lantraser. Här finns också en möjlighet till att komma närmare djuren och klappbox under högsäsong.


Hägnen är byggda för djurens bästa och för att få ut så mycket som möjligt av besöket rekommenderar vi att du utrustar dig med en kikare och en god portion tålamod. Djuren finns där, men kan ibland vara väl kamouflerade och svåra att se.

Nearby locations