Dagspaddling Upperud Köpmannebro - 14 Jun 2015 | Sanden | Friluftsfräm

Dagspaddling Upperud Köpmannebro

Dagspaddling Upperud Köpmannebro

Outdoor

Sanden

Sanden

Short description

Dagspaddling Upperud Köpmannebro

Description

Dagspaddling Upperud Köpmannebro

Paddling från Upperud mot Köpmannebro via historiskt intressanta Björkön.
Beskrivning:
 Samling Sanden för samåkning i egna bilar. Avfärd kl. 9.00, åter c:a kl. 17.

Turen är c:a 2 mil. Planerar för en fika och en lunchrast.

Vi paddlar i sjöarna Spången, Östebosjön, Svandfjorden och besöker Björkön där vi stannar för besök på Björköns varv och tänker oss dess storhetstid på 1840 talet då det byggdes och reparerades ca 50 fartyg på varvet. På ön finns också en Hällkista som är ca 3500 år gammal.

Frågor: Björn 070-3961862.

Ansvarig ledare: BARBRO ÖSTHOLM 


Website

Nearby locations