Denise Grünstein In Transit - 02 Aug 2015 | Strandverket Konsthall Mar

Denise Grünstein In Transit

Denise Grünstein In Transit

Fairs & exhibitions

Strandverket Konsthall Marstrand

Strandverket Konsthall Marstrand

Short description

Denise Grünstein - In Transit 6 juni – 27 september Fotobaserade konstnären Denise Grünstein, född 1950 i Helsingfors och bosatt i Stockholm, är urmodern i nutida svensk fotografi. Likt ingen annan kvinnlig fotograf har hon allt sedan början av 1980-talet – då hon uppmärksammades i samlingsutställningen ”Bländande bilder” på Fotografiska museet – utforskat det fotografiska mediets möjligheter och begränsningar.

Description

Denise Grünstein
In Transit
6 juni – 27 september

Fotobaserade konstnären Denise Grünstein, född 1950 i Helsingfors och bosatt i Stockholm, är urmodern i nutida svensk fotografi. Likt ingen annan kvinnlig fotograf har hon allt sedan början av 1980-talet – då hon uppmärksammades i samlingsutställningen ”Bländande bilder” på Fotografiska museet – utforskat det fotografiska mediets möjligheter och begränsningar. I utställningen ”In Transit” får vi ta del av Grünsteins hela oeuvre – från tidigt porträtt av Anita Ekberg (1994) till pinfärska bildsviten 1866 – som under våren visats på Konstakademin i Stockholm och vars titel refererar till året då Nationalmuseum invigdes.

Denise Grünsteins ingång till konstfotografin har varit hennes hantverksmässiga intresse för det fotografiska mediet, kopplat till konstnärens förmåga att skapa filmiska stillbildssekvenser utan början och slut.

Denise Grünstein blev allmänt känd under 1980- och 90-talen för sina epokgörande porträtt i Månadsjournalen och Elle. Hon beskrevs då som ”folkhemmets Annie Leibovitz”, en inte helt korrekt iakttagelse; fotografen Annie Leibovitz uppmärksammades för sina glorifierande glamourporträtt, främst publicerade i amerikanska Vanity Fair, medan Denise Grünstein i sina porträtt sökte privatpersonen bakom kändismasken.

I utställningen ”In Transit” – en titel som kan tolkas på många olika sätt – får vi förutom sviten 1866 se några av Grünsteins mest uppmärksammade serier, såsom Zone V (1988), Figure Out (2009) och Wunder (2013). Fotografen, som helst också är sin egen curator, har här i Strandverkets unika lokaler valt att låta sina olika serier möta varandra i nya kombinationer.

Nearby locations