DOUBLE NATURE – DUBBELNATUR - 28 Apr 2015 | Konstepedemin

DOUBLE NATURE – DUBBELNATUR

DOUBLE NATURE – DUBBELNATUR

Fairs & exhibitions

Konstepedemin

Konstepedemin

Short description

EVA ZETHRAEUS

Description

EVA ZETHRAEUS

Utställning i Blå Huset 11 - 30 april

”I Eva Zethraeus keramiska värld undersöks och utvidgas naturens formationer systematiskt.
Hon plockar fragment, upprepar och förädlar. Om och om förnyar hon sitt uttryck genom att
plocka isär, arrangera om och sätta samman. De objekt Eva Zethraeus skapar öppnar sig mot
världen. De talar nyansernas språk och manar oss att skärpa våra sinnen: en rörelse,
en färgskiftning, ett skuggspel. Formen lever.”

Nearby locations