Fjällnejlikeexkursion till Näsbokrok - 27 May 2015 | Botanhuset, Göteb

Fjällnejlikeexkursion till Näsbokrok

Fjällnejlikeexkursion till Näsbokrok

Outdoor

Botanhuset, Göteborg

Botanhuset, Göteborg

Short description

Fjällnejlikeexkursion till Näsbokrok (nära Åsa) ledd av Jan Kuylenstierna. Vi vandrar utefter stranden över klippor och klapper och hoppas få se fjällnejlikan i blom. Det kan vara svårt att pricka in optimum i dess korta blomningstid, men fjällnejlikor kom­mer vi att få se. Andra tidiga växter i reservatet är småfingerört, granspira och vårklynne, ja även kattfoten har kommit tillbaka. Ca 3 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid Botanhuset kl. 17:00 och vid reservatsparkeringen kl. 18:00.

Description

Fjällnejlikeexkursion till  Näsbokrok  (nära Åsa) ledd av  Jan Kuylenstierna . Vi vandrar utefter stranden över klippor och klapper och hoppas få se fjällnejlikan i blom. Det kan vara svårt att pricka in optimum i dess korta blomningstid, men fjällnejlikor kom­mer vi att få se. Andra tidiga växter i reservatet är småfingerört, granspira och vårklynne, ja även kattfoten har kommit tillbaka. Ca 3 km vandring i mest lätt terräng. Samling vid Botanhuset kl. 17:00 och vid reservatsparkeringen kl. 18:00
Samarrangemang med Hal­lands Botaniska Förening. Anmälan
 senast 25 maj.

Nearby locations