Försommarexkursion till Bö tjärn på Tjörn - 07 Jun 2015 | Botanhuset,

Försommarexkursion till Bö tjärn på Tjörn

Försommarexkursion till Bö tjärn på Tjörn

Outdoor

Botanhuset, Göteborg

Botanhuset, Göteborg

Short description

Försommarexkursion till Bö tjärn på Tjörn ledd av Lasse Johnson. Vår tur runt sjön erbjuder, förutom artrika strandmiljöer, såväl magra hällmarker som skalbankar. Bland växter vi kan hoppas få se kan nämnas klotgräs, strandpryl, krusnate och gulkavle, samt den märkliga glansbräkenlokalen vid Gälov. Ca 4 km vandring i delvis kuperad ter­räng. Samling vid Botanhuset kl. 8:45 och vid Kållekärr kl. 10:00. Anmälan senast 5 juni.

Description

Försommarexkursion till  Bö tjärn  på Tjörn ledd av  Lasse Johnson . Vår tur runt sjön erbjuder, förutom artrika strandmiljöer, såväl magra hällmarker som skalbankar. Bland växter vi kan hoppas få se kan nämnas klotgräs, strandpryl, krusnate och gulkavle, samt den märkliga glansbräkenlokalen vid Gälov. Ca 4 km vandring i delvis kuperad ter­räng. Samling vid Botanhuset kl. 8:45 och vid Kållekärr kl. 10:00. Anmälan senast 5 juni.

Nearby locations