Förstahjälpenkurs - 04 May 2015 | Röda Korset Secondhand och Mötesplat

Förstahjälpenkurs

Förstahjälpenkurs

Miscellaneous

Röda Korset Secondhand och Mötesplats

Röda Korset Secondhand och Mötesplats

Short description

Utbildningsinnehåll: Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen inklusive hjärt-lungräddning med hjärtstartare.

Description

Utbildningsinnehåll:

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen inklusive hjärt-lungräddning med hjärtstartare. 
Samhällets olycks- och skadebild
Förebygga olycksfall
L-ABC (Livsfarligt läge andning blödning och cirkulationssvikt)
Kontroll av livstecken
Medvetslöshet - stabilt sidoläge
Larma
Utföra hjärt-lungräddning
Använda hjärtstartare
Åtgärder vid luftvägsstopp
Stoppa blödning
Förebygga cirkulationssvikt
Fallolyckor
Organisera och handla på en olycksplats
Vara ett stöd vid psykiska reaktioner

Inga speciella förkunskaper krävs. 
I våra kurser ingår mycket praktisk övning. Vi rekommenderar därför oömma kläder. 

Litteratur:

Röda Korsets studielitteratur Första hjälpen/Hjärt-lungräddning 
Kursledare
:Tiina Marberg
Plats:
 Röda Korset SecondHand och MötesPlats Drottninggatan 12
Tid:
 Måndag 24 april och Måndag 4 maj kl 18:00-21:15. Utbildningen är uppdelad på två tillfällen.
Kostnad: 
Pris: 100 kr inkl fika för två tillfällen samt fritt medlemskap (värde 250 kr) för 1 år i Röda Korset Vänersborgskretsen.
Anmälan
 till: pål.castell@gmail.com senast 20 april

Website

Similar events

Nearby locations