Galakvällen på Lorensbergsteatern - 05 Jun 2015 | Lorensbergsteatern

Galakvällen på Lorensbergsteatern

Galakvällen på Lorensbergsteatern

Entertainment

Lorensbergsteatern

Lorensbergsteatern

Short description

Galakvällen är ett samarrangemang mellan Lorensbergsteatern, Kulturlabbet daglig verksamhet, Munkhusets dagliga verksamhet, FUB Göteborg och Studieförbundet Vuxenskolan.

Description

Galakvällen är ett samarrangemang mellan Lorensbergsteatern, Kulturlabbet daglig verksamhet, Munkhusets dagliga verksamhet, FUB Göteborg och Studieförbundet Vuxenskolan.

En helkväll med oss som har det som kallas intellektuellt funktionshinder. Denna kväll finns dock inga hinder, bara glädje, musik, sketcher och roliga infall. I detta samarbete blandar vi artister och talanger av alla de slag från olika grupper och föreningar i Göteborg med omnejd för att bjuda er en kväll att minnas med värme och kärlek.

Konferencierer är Knut Agnred och Maria Dahl.

Överskottet från biljettförsäljningen kommer att tillfalla Come Together-projektet, ett samarbetsprojekt mellan människor och organisationer i Tanzania, Rwanda och Sverige. Come Together är ett projekt vars syfte är att barn med intellektuella funktionshinder ska ges ökade möjligheter att gå i skola samt utöva musik. Bl a Podstkodslotteriet, Erikshjälpen och FUB ansvarar för projektet.

Nearby locations