Kaukasisk höst - 21 May 2015 | Botanhuset, Göteborg | Botaniska Föreni

Kaukasisk höst

Kaukasisk höst

Outdoor

Botanhuset, Göteborg

Botanhuset, Göteborg

Short description

Torsdag 21 maj, kl. 19: Kaukasisk höst. I september 2011 reste Mats Havström från Bota­niska trädgården till nordvästra Kaukasus för att samla in växter och lära sig mera om den rika floran i området. Tack vare ett utmärkt samarbete med tyska och ryska kollegor blev resan mycket lyckad, och han återkom med mängder av frön från vilda, vackra och ovanli­ga alpiner och lökväxter, totalt omkring 250 arter.

Description

Torsdag 21 maj, kl. 19:

 Kaukasisk höst. I september 2011 reste Mats Havström från Bota­niska trädgården till nordvästra Kaukasus för att samla in växter och lära sig mera om den rika floran i området. Tack vare ett utmärkt samarbete med tyska och ryska kollegor blev resan mycket lyckad, och han återkom med mängder av frön från vilda, vackra och ovanli­ga alpiner och lökväxter, totalt omkring 250 arter. Vi får se det dramatiskt vackra landska­pet i Kaukasus som utgjorde fond för expeditionen, men även veta mer om arbetet med att bevara arterna i odling; de flesta finns nu att beskåda uppe i en ny del av Klippträdgården.

Nearby locations