Lunchvisning - 28 Sep 2017 | Vänersborgs museum | Vänersborgs Museum

Lunchvisning

Lunchvisning

Entertainment

Vänersborgs museum

Vänersborgs museum

Short description

Lunchvisning - Adolf Andersohn - filantropen, samlaren och resenären Fri entré!

Description

Lunchvisning - Adolf Andersohn - filantropen, samlaren och resenären

Fri entré!

Låt oss ta dig med på en visning på 20 minuter på Vänersborgs museum. Visningen är kostnadsfri och startar 12.15.

När Vänersborgs museum öppnade i sin helhet 1891 var det en manifestation av Adolf Andersohns museitanke. Museet skulle visa världen för vänersborgarna. Man skulle häpna inför de vackra och exotiska föremålen. Museet skulle även inge respekt för Gud och Fäderneslandet samt inpränta god moral i det uppväxande släktet, allt enligt Andersohns intentioner.

År 1833 flyttade den 13-årige bokhållarsonen Adolf Andersohn (1820-1887) till Vänersborg för att ta tjänst som bodbiträde. Tolv år senare öppnade han en egen handelsbod. Genom att omvandla verksamheten till spannmålshandel grundade han en ansenlig förmögenhet.

Under 1860-talet drog sig Andersohn tillbaka från handelsrörelsen för att ägna sig åt sina stora intresseområden – välgörande verksamhet, resor och samlande. När Axel W Eriksson i början av 1880-talet erbjöd Vänersborg sin omfattande fågelsamling tog Andersohn initiativ till uppförande av en museibyggnad

Delar av Adolf Andersohns samlingar hittar vi i Egyptiska fornsalen, trapphallen/hörsalen samt i porslinssalen.

Kommande lunchvisningar:
5/10 Axel Eriksson - Slaktarsonen som for till Afrika
12/10 Arkitekturen, konsten och porslinet på museet
19/10 Föremål med historia - ur museets samlingar

Website

Nearby locations