MYSTRIUM - 16 Apr 2017 | Strandverket Konsthall Marstrand | Strandverk

MYSTRIUM

MYSTRIUM

Fairs & exhibitions

Strandverket Konsthall Marstrand

Strandverket Konsthall Marstrand

Short description

Nordisk Art Brut / Nordic Outsider Art Mystrium är en brokig, udda och annorlunda utställning som inte rättar sig efter konstvärldens vanliga avgränsningar. Utställningen kommer ta plats i hela Strandverkets byggnad och sprida sig ut på borggården.

Description

Nordisk Art Brut / Nordic Outsider Art

Mystrium är en brokig, udda och annorlunda utställning som inte rättar sig efter konstvärldens vanliga avgränsningar. Utställningen kommer ta plats i hela Strandverkets byggnad och sprida sig ut på borggården.

I utställningen Mystrium sätts ljuset på den förbisedda och parallella konstvärld som utgörs av självlärda och/eller anonyma bildkonstnärer - något som breddar och fördjupar diskussionen om vad som räknas som konst. I utställningen visas ett urval av verk av nordiska självlärda konstnärer där den gemensamma nämnaren är egensinnighet och upptäckarlust med den visuella konsten som uttrycksmedel. Med utställningen sätts det egna skapandet i centrum - som en manifestation för allas rätt till kreativitet. Samtidigt påvisas den höga konstnärliga kvalitet som också finns i det som faller utanför de etablerade ramarna. Många av verken är svåra att kategorisera då materialval kan vara det mest häpnadsväckande som gamla traktordelar, kopparbeslagen cement, medicinburkar, trädgrenar, textil med broderier i jättestygn, men rent måleri och skulptur förekommer naturligtvis också.

Utställningen har vernissage lördagen 8 april och pågår fram till söndagen 1 oktober.

Nearby locations