PORTRÄTT AV DETALJER - 30 May 2015 | Konstepedemin

PORTRÄTT AV DETALJER

PORTRÄTT AV DETALJER

Fairs & exhibitions

Konstepedemin

Konstepedemin

Short description

BJÖRN HELLSTRÖM UTSTÄLLNINGAR, UTSTÄLLNINGAR BLÅ HUSET | BLÅ HUSET

Description

BJÖRN HELLSTRÖM

UTSTÄLLNINGAR BLÅ HUSET

Porträtt av detaljer. Det rena, snabbt skurna och till stora delar grovt fördelade köttet, ibland med fettsamlingar, hinnor och ytkött.

I full frihet ger de kalla, råa musklerna betraktaren ett avmätt leende, en sorgsen blick eller en självklar närvaro av ett lakoniskt majestät.

Nearby locations