Restad gård under tre epoker - 14 Nov 2017 | Vänersborgs museum | Väne

Restad gård under tre epoker

Restad gård under tre epoker

Entertainment

Vänersborgs museum

Vänersborgs museum

Short description

Föredrag: Restad gård under tre epoker

Description

Föredrag: Restad gård under tre epoker

14 november kl. 19.00

Föredrag av arkivarie Gudrun Rydberg.

Restad gård är en plats i vårt närområde som kan blicka tillbaka på en ovanligt rik och dramatisk historia. Redan i slutet av 1500-talet kom Restad i den gamla adliga Forstenaättens ägo. I slutet av 1600-talet drogs Restad, likt många adelsgods, in till Kronan. Gården blev nu istället tilldelad landshövdingen i det då nybildade Älvsborgs län. Ända fram till 1880-talet ägde landshövdingarna rätten till Restad och det jordbruk som drevs på gården. De stora statliga satsningarna på psykiatrin i början av förra seklet bidrog till att man valde Restad som plats för ett av landets största mentalsjukhus. Det nya sjukhuset stod klart 1905 och kom tillsammans med Källshagens sjukhus och Vänersborgs lasarett att ge Vänersborg profil som sjukvårdsstad av dignitet.

Entré 100 kr. Medlemmar i Humanistiska Förbundet äger fri entré.

I samverkan med Humanistiska Förbundet.

Har du frågor om föredraget?

Kontakta

Peter Johansson 070-544 75 39
peter.f.johansson@vgregion.se

vanersborgsmuseum@vgregion.se
Website

Nearby locations