Senvårsexkursion till Koön - 23 May 2015 | Botanhuset, Göteborg | Bota

Senvårsexkursion till Koön

Senvårsexkursion till Koön

Outdoor

Botanhuset, Göteborg

Botanhuset, Göteborg

Short description

envårsexkursion till Koön vid Marstrand med Ragnhild Crawford och Ro­ger Gahnertz.

Description

Lördag 23 maj:

 Senvårsexkursion till Koön vid Marstrand med Ragnhild Crawford och Ro­ger Gahnertz. Vi börjar i den artrika ädellövskogen vid Rosenlund, känd både för sina rara inhemska blomster och för sina gräsfröinkomlingar, för att sedan vandra vidare på strand­ängar och i beteshagar vid Mjölkekilen och Björnängen, avslutande i ädellövskogen invid gården Halsen. Bland växter vi kan få se kan nämnas tandrot, engelsk fetknopp, granspira, skogs-, back- och sandlök, borsttåg samt lundskafting Ca 7 km vandring i mestadels lätt terräng. Samling vid Botanhuset kl. 9:00 och vid Rosenlunds reservatsparkering kl. 10:00. 
Stövlar påbjudes!
Samarrangemang med Västkuststiftelsen. Anmälan senast 21 maj.

Nearby locations