Vårens första sol(s)ting - 14 Apr 2015 | Innovatum Science Center AB |

Vårens första sol(s)ting

Vårens första sol(s)ting

Miscellaneous

Innovatum Science Center AB

Innovatum Science Center AB

Short description

Solenergi kommer att spela en betydelsefull roll för världens framtida energiförsörjning men trots detta är andelen solenergi i världens energimix fortfarande låg.

Description

Solenergi kommer att spela en betydelsefull roll för världens framtida energiförsörjning men trots detta är andelen solenergi i världens energimix fortfarande låg.

Vi ser en stor utvecklingspotential inom området och arrangerar en workshop med syfte att inspirera till en utökad marknad för solenergi och undersöka vilka utvecklingsprojekt som saknas idag för att gynna en utökad solenergisektor i framtiden. Målet är att se ett ökat antal producerade kilowattimmar från solenergi i Sverige i framtiden.

Workshopen kommer bland annat att presentera läget för forskning och utveckling, teknik och affärsmodeller samt trender på både den svenska och internationella marknaden.

DATUM:14 april
TID:13.00-16.00
PLATS:Innovatum
ARRANGÖR:Innovatum
SISTA ANMÄLNINGSDAG:10 april

(solskensfika finns framdukat)


Website

Nearby locations