Adventsvesper - Vänersborgs kyrka - 27 Nov 2016 | Vänersborg Kyrka | S

Adventsvesper - Vänersborgs kyrka

Adventsvesper - Vänersborgs kyrka

Music

Vänersborg Kyrka

Vänersborg Kyrka

Short description

Adventsvesper - Vänersborgs kyrka Vänersborgs oratoriekör

Description

Adventsvesper - Vänersborgs kyrka

Söndag 27 november kl. 18:00

Vänersborgs oratoriekör
Rune Gedell, solist och stråkensemble

Dirigent: Helene Mossberg Hjertén
Orgel: Elin Rydqvist
Andakt: Håkan Dafgård

Välkomna! Fri entré/kollekt

Svenska kyrkan
Vänersborg & Väne-Ryr

Nearby locations