Vänersborg Kyrka | Svenska Kyrkan Vänersborg och Väne-Ryr

Vänersborg Kyrka

Vänersborg Kyrka

Miscellaneous

Description

Vänersborgs kyrka uppfördes mellan åren 1783 - 1784, arkitekt var ThureWennberg.

Tornet tillkom senare och stod klart år 1799.

Kyrkan har genomgått ett antal restaureringar mellan åren 1864 fram till 2011, den senaste var ansvarig arkitekt Jan Skeppstedt.

Kyrkan rymmer ca: 450 platser.

Previous events