EN KVINNAS LIV - 20 Jan 2015 | Vänersborg Kyrka | Svenska Kyrkan Väner

EN KVINNAS LIV

EN KVINNAS LIV

Music

Vänersborg Kyrka

Vänersborg Kyrka

Short description

Sång, texter och drama. ”Från 5-åringens förundran genom moderskapets vedermödor och vidare in i framtiden…” Sofia Grönlund, Helene Mossberg Hjertén och Caroline Ågerstrand. Arr: Församlingskåren och Svenska kyrkan

Description

Sång, texter och drama. ”Från 5-åringens förundran genom moderskapets
vedermödor och vidare in i framtiden…”
Sofia Grönlund, Helene Mossberg Hjertén och Caroline Ågerstrand.
Arr: Församlingskåren och Svenska kyrkan

Nearby locations