"Hjärtat Lyfts av sången" - 29 Oct 2017 | Vänersborg Kyrka | Svenska K

"Hjärtat Lyfts av sången"

"Hjärtat Lyfts av sången"

Entertainment

Vänersborg Kyrka

Vänersborg Kyrka

Short description

"Hjärtat Lyfts av sången" Högmässa

Description

"Hjärtat Lyfts av sången"

Högmässa
Vänersborgs kyrka
29 oktober ld. 11.00

Martin Luthers psalmer
och visor på ett nytt sätt.
Ensemble med sång, cello
och gitarr m.m.
Frivillig "Lutherklädsel".

Välkomna!
Svenska kyrkan

Nearby locations