Söndagsskola - 06 Jan 2018 | Vänersborg Kyrka | Svenska Kyrkan Vänersb

Söndagsskola

Söndagsskola

Entertainment

Vänersborg Kyrka

Vänersborg Kyrka

Short description

Söndagsskola Trettondagen

Description

Söndagsskola

Trettondagen

Vänersborgs kyrka
6 januari kl. 11.00
För barn i alla åldrar!

Vi lär känna Bibelns
berättelser med Godly
Play, söndagens tema
är Advent.
Metoden är inspirerad
av Montesoriepedagogiken och hjälper barn att utveckla ett religiöst språk. Läs mer på vår hemsida, svenskakyrkan.se/vanersborg
Kommande Söndagsskolor:

Välkomna! - Ingen anmälan!
Svenska kyrkan

Website

Nearby locations