Vänersborgsmässan - 15 Oct 2017 | Vänersborg Kyrka | Svenska Kyrkan Vä

Vänersborgsmässan

Vänersborgsmässan

Entertainment

Vänersborg Kyrka

Vänersborg Kyrka

Short description

Vänersborgsmässan

Description

Vänersborgsmässan

En kvällsmässa under fria former med mycket musik, sång och tid för meditation!

Präst: Jan Kenneth Johansson
Musiker: Anna Melin
Musikmedverkan:
Kristian Chojecki, cello
Sigrid Östenberg, piano

Soppa i Kyrkans Hus efter mässan

Välkomna!

Nearby locations