Kan man bygga bort ohälsa? Om dödlighet och sanitära reformer i 1800-t

Kan man bygga bort ohälsa? Om dödlighet och sanitära reformer i 1800-talet

Kan man bygga bort ohälsa? Om dödlighet och sanitära reformer i 1800-talet

Entertainment

Bohusläns Museum

Bohusläns Museum

Short description

Kan man bygga bort ohälsa? Om dödlighet och sanitära reformer i 1800-talets Göteborg.

Description

Kan man bygga bort ohälsa? Om dödlighet och sanitära reformer i 1800-talets Göteborg.

Direktutsänd föreläsning från Riksarkivet - Landsarkivet i Göteborg.
Under slutet av 1800-talet växte flera av Sveriges städer i en våldsam takt. Det var en stor utmaning för invånare och myndigheter att upprätthålla en dräglig levnadsmiljö i städerna. Johannes Daun, filosofie doktor i historia och arkivarie vid Landsarkivet i Göteborg, diskuterar några av de "sanitära reformer" som genomfördes i Göteborg under denna period.
Samarrangemang med Landsarkivet i Göteborg och Bohusläns Föreningsarkiv.

Datum och tid
tor 06 apr 2017
Bohusläns museum
18:30-19:15

Nearby locations