Bohusläns Museum | Bohusläns museum

Bohusläns Museum

Bohusläns Museum

Fairs & exhibitions

Description

Bohusläns museum är ett levande kulturcentrum med ett stort programutbud. Föreläsningar, musikaftnar, temadagar och spännande utställningar ger dig många anledningar till återbesök.

Du hittar museet vid Bäveåns kaj i Uddevalla. På entréplanet visas tillfälliga utställningar och här finns också Konsthallen för samtidskonst och en Båthall med både allmogebåtar och fritidsbåtar. På det övre planet kan du ta del av våra basutställningar.

Besöksadress:
Museigatan 1, Uddevalla
Postadress: 
Box 403, 451 19 Uddevalla
Telefon:0522-65 65 00 (växel)
Fax: 0522-65 65 05

bohuslansmuseum@vgregion.se


Previous events